School afspraken


• De school begint elke ochtend om 08.30 uur en de deuren gaan om 08.20 uur open. We beginnen de lessen zodra de bel is gegaan.

• Wilt u buiten de vakanties om verlof aanvragen, dan kunt u een formulier ophalen bij Lilian Schuurman, Kim van Weeren- de Haan of Carolien Huizing.

• De naschoolse opvang wordt o.a. geregeld door Smallsteps en SKH.

• Louki visser is de contactpersoon op Vesterhavet. Dorien van Nimwegen is de vertouwenspersoon op Vesterhavet.

• De portfoliorapporten worden 3x per jaar uitgedeeld.

• Wilt u bij de rapporten ook denken aan uw eigen handtekening en aan de handtekening van uw kind?

• Op woensdag van 11.45-12.15 kunt u in de mediatheek boeken lenen om thuis te lezen met uw kind.

• Het laatste dagdeel voor een vakantie mogen de leerlingen van alle groepen speelgoed meenemen.

• De Vesterpost wordt wekelijks via de mail verspreid. Uiteraard staat de Vesterpost ook op de website.

• Ook dit jaar komen de brieven over uitstapjes, festiviteiten etc. ook via de mail. Er wordt in de klassen naast de deur een brief gehangen, deze is dan alleen ter info.

• Wij leren de kinderen om niet op het schoolplein te fietsen. Wij vragen aan u om daarin het goede voorbeeld te geven.

• We leren de jongens in de onderbouw om op school zittend te plassen.

• Zoals u in de jaarkalender kunt lezen zijn er regelmatige uitstapjes, waarbij de hulp van ouders nodig is. U wordt daarover geïnformeerd via de klassenouders.

• Wij stellen het zeer op prijs als de traktatie op verjaardagen bestaat uit een gezonde of hartige snack. Wilt u ook denken aan de kinderen met een allergie?

• De verjaardagen worden rond de pauze gevierd. Alleen in de groepen 1 - 2 worden de ouders hierbij uitgenodigd.

• In de pauze mogen de kinderen een hapje eten en drinken. Wilt u ook daar aan de gezonde hapjes en drankjes denken? Op woensdag en vrijdag eten de kinderen groente of fruit voor de kleine pauze. Dit zijn onze “gruitdagen”.

• De nieuwe leerlingen krijgen bij aanvang van de schoolperiode een gymtas aangeleverd. Voor de groepen 1 en 2 geldt dat deze tas de hele week op school hangt. Voor de groepen 3-8 gelden vaste gymtijden.

• Meerder keren per jaar vindt er op dinsdagmiddag Createrhavet plaats, ieder kind kan hier zijn/haar talenten laten zien.

• In de acht jaren dat uw kind bij ons op school zit, proberen wij de kinderen zo zelfstandig mogelijk te maken. Helpt u mee om dit te stimuleren?