Intern Begeleider


 
De intern begeleiders  zijn er voor de leerlingenzorg op school. Dit houdt in dat zij met regelmaat in de klas observeren, met leerkrachten de leerlingen en onderwijsontwikkelingen bespreken en indien nodig contact opnemen met de ouders. In overleg met ouders wordt, indien nodig, extra ondersteuning ingezet.
 
De intern begeleiders van dit cursusjaar zijn: 
 
Wanneer u zelf vragen heeft over uw zoon of dochter dan kunt u, liefst in overleg met de leerkracht, altijd een afspraak  met de intern begeleider maken. Dit kan persoonlijk, maar ook telefonisch ( 023-5611503) of via de mail:
d.vannimwegen@vesterhavet.nl  of j.vanast@vesterhavet.nl.
 
Er zijn verschillende externe instanties die wij als school kunnen benaderen, maar u kunt uiteraard ook rechtstreeks contact opnemen met hen om hulp te vragen.
 
Loket Vroeghulp.
Het loket Vroeghulp biedt informatie, advies en ondersteuning aan medewerkers in de kinderopvang, hulpverleners en aan ouders van kinderen van o t/m 6 jaar met (een vermoeden van ) een achterstand in de verstandelijke, motorische en of sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook geeft het informatie en advies over kinderen die problemen hebben in de communicatie of contactname.
 
Het loket Vroeghulp Amstelland/Meerlanden is gevestigd op het volgende adres:
Graan voor Visch 14302
2132 VJ Hoofddorp.
Tel. nr: 06-46201393.
Email: loketvroeghulp@meeaz.nl
Website: www.integralevroeghulp.nl
 
CJG Haarlemmermeer (centrum voor jeugd en gezin)
Graan voor Visch 14302
2132 VJ Hoofddorp
Tel. nr 023 - 55 41 588
Bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 en 17:00
 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Haarlemmermeer is de plek waar ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals dagelijks terecht kunnen met hun vragen over opgroeien en opvoeden. Bijvoorbeeld over pesten, scheiden, lastig of teruggetrokken gedrag, school(keuze), relaties, seksualiteit en drugs. Het CJG biedt gratis advies, ondersteuning en hulp op maat.
 
Als u het CJG belt of mailt, wordt uw vraag opgepakt door één van de baliemedewerkers. Binnen 48 uur belt een van de consulenten u terug. Deze consulenten hebben allemaal een andere achtergrond. Ze werken met een team van verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en pedagogen. Sommige consulenten zijn gespecialiseerd in onderwijs, anderen weten veel van (de gevolgen van) scheiding en weer anderen zijn expert op het gebied van jonge kinderen of pubers. Er is dus altijd iemand die verstand heeft van uw vraagstuk en die u goed begrijpt.
Website: www.cjghaarlemmermeer.nl
 
Training sociale vaardigheden
De training wordt verzorgd door Meerwaarde in samenwerking met de GGD Kennemerland.
 
De doelgroep zijn kinderen die moeilijkheden ondervinden in de omgang met leeftijdsgenootjes. Voor kinderen die bijvoorbeeld verlegen, geremd of uitdagend gedrag vertonen, moeite hebben met contact maken, gepest worden of zelf anderen pesten. De training wordt aangeboden voor verschillende leeftijdscategorieën : 6 t/m 8 jaar, 8 t/m 10 jaar, 10 t/m 12 jaar en 12 t/m 15 jaar.
 
Het doel is het herwinnen van het vertrouwen in eigen kracht. In de groep doen de kinderen positieve ervaringen op.
 
De training wordt aangeboden op verschillende plaatsen in de Haarlemmermeer. Actuele informatie over de kosten en de aanvangsdata voor deze trainingen vindt u op www.meerwaarde.nl. Type in het linkermenu bij “activiteiten zoeken & vinden”de trefwoorden “sociale vaardigheden.
Website: www.meerwaarde.nl
 
Oudervereniging Balans
Landelijke oudervereniging Balans zet zich in voor een verbetering van het leer- en leefklimaat van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag. Balans wil hiermee de ontwikkeling van deze kinderen een optimale kans geven en bijkomende problemen zoveel mogelijk voorkomen.
Zij willen dit bereiken door:

Website: www.balansdigitaal.nl