VerlofregelingKinderen moeten elke schooldag naar school. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen. Dit noemen we verlof.

De directeur verleent hier al dan niet toestemming voor. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend te zijn in het aanvragen van verlof. Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk. Het is niet in het belang van het kind om school te moeten missen!

De regels voor verlof van school worden door leerplicht opgesteld, alle scholen hebben zich daar aan te houden.

Hier leest u de regels van verlof.