VertrouwenspersoonKlachten ongewenste omgangsvormen
Met name bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning van de contactpersoon. De contactpersoon is er voor u. Hij/zij luistert naar u, geeft u informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u, indien wenselijk, in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere ondersteuning. 
Nuttige adressen

Vertrouwenspersoon  school:
Ester van Veen
e.vanveen@vesterhavet.nl

Externe vertrouwenspersoon:
De externe  vertrouwensprsoon is een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het vinden van een oplossing van de door u  gesignaleerde klacht. Klachten over ongewenst gedrag, die u onvoldoend vindt opgelost, kunt u voorleggen aan de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon  begeleidt u in het klachttraject. 
Vivian Donker
v.donker@onderwijsadvies.nl
0182 556494

Schoolbestuur:
Meer Primair
https://meerprimair.nl
023 5542351

Klachtencommissie:
Landelijke Klachtencommissie, per adres Stichting Onderwijsgeschillen,Postbus 85191, 3508 AD Utrecht (030 2809590)