Zoals het licht van de vuurtoren richting geeft op zee, begeleidt Vesterhavet leerlingen naar hun toekomst.

CBS Vesterhavet

Vanuit een sterke basis gaan we op onderzoek uit en ontdekken we wat je allemaal kunt. Dit doen we in onze kleinschalige, veilige en stabiele leeromgeving waar iedereen elkaar kent en waar iedereen erbij hoort. Ons onderwijs is gericht op alle leerlingen. Op hen die extra ondersteuning of juist extra uitdaging nodig hebben, maar ook op leerlingen die ‘gewoon goed onderwijs’ vragen. Zo werken we aan onderwijs op maat voor al onze leerlingen.

We streven ernaar dat leerlingen, onder begeleiding, het beste uit zichzelf halen. Zo bereiden we leerlingen voor op hun eigen toekomst. Daarvoor is het natuurlijk belangrijk dat leerlingen de leerresultaten halen die passen bij hun mogelijkheden. Hiervoor gebruiken we bewezen effectieve en uitgewerkte leerstrategieën op de gebieden taal, lezen en rekenen. Daarnaast werken onze leerlingen ook aan de vaardigheden die ze nodig hebben in de moderne maatschappij. Hieraan werken we op uitdagende en exploratieve manieren die passen bij onze school. Bijvoorbeeld met KiVa wanneer het gaat om sociale vaardigheden, ‘Kunst van het leren’ wanneer het gaat om creatieve en culturele vorming en 4x Wijzer wanneer het gaat over wereldoriëntatie. We werken aan de brede vorming van leerlingen vanuit het gedachtegoed van meervoudige intelligenties. Onze leerlingen kunnen zich zo op verschillende manieren ontwikkelen. Het motto dat we telkens in ons achterhoofd houden is: ‘Van proberen kun je leren!’.

Dit geldt niet alleen voor ons onderwijs, maar ook voor het werkklimaat. We maken onze school samen, gebruiken de talenten die bij onze leerkrachten aanwezig zijn om te leren met elkaar.