Uw kind is nog geen 4 jaar, maar de tijd gaat snel. Het is daarom zinvol om op tijd te beginnen met uw oriëntatie op de basisschool.  
U bent van harte welkom voor een informatiegesprek en rondleiding op Vesterhavet wanneer u op zoek bent naar een passende school voor uw kind.  
We laten u graag zien hoe we werken en nemen de tijd om uw vragen te beantwoorden. Vanzelfsprekend is zo’n gesprek altijd vrijblijvend. 

Als u besluit uw kind bij ons op school in te schrijven, dan kan dat via het aanmeldingsformulier dat u ontvangt bij het informatiegesprek. 

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier, volgt voor de school de onderzoeksfase. 
Vermoedt u dat uw kind iets extra’s nodig heeft in het onderwijs? Dan is het wenselijk om dit te vermelden bij de aanmelding. Bij de aanmelding deelt u ook de voorschoolse informatie, zoals informatie van het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal.  
Vesterhavet zal vervolgens ook navraag doen bij de voorschoolse instanties over de ontwikkeling van het kind.  
Op grond van de verkregen informatie zal de school een beslissing nemen over de mogelijkheid om het kind te plaatsen. 
We beoordelen dan of het geboden onderwijsprogramma aansluit bij de ondersteuningsbehoeften van uw kind.  
Als school tot plaatsing overgaat, ontvangen de ouders een bevestiging van inschrijving. Als plaatsing op Vesterhavet niet mogelijk blijkt te zijn, onderzoeken we samen met u wat een passende onderwijsplek kan zijn.
 
Om de overgang tussen thuis, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf gemakkelijker te maken, mag uw kind vóórdat het vier jaar wordt, vijf keer komen wennen.  
Ongeveer twee maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, nemen wij contact met u op voor het maken van afspraak voor een kennismakingsgesprek met groepsleerkracht. Tijdens dit gesprek maken we ook de afspraken voor de wenmomenten.