CBS Vesterhavet

De Oudervereniging van Vesterhavet heeft een ondersteunende taak ten behoeve van activiteiten voor de kinderen en de personeelsleden van Vesterhavet. Zij organiseert jaarlijks diverse activiteiten, zoals Kinderboekenweek, het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, de Paasviering, de Avondvierdaagse en andere zaken. Daarnaast is zij belast met het incasseren van de jaarlijkse ouderbijdrage en het beheer ervan. Alle gemaakte inkomsten en uitgaven worden gecontroleerd door de Medezeggenschapsraad van Vesterhavet.

De Oudervereniging organiseert en voert alle bovengenoemde activiteiten uit in samenspraak met de leerkrachten van uw kind. De Oudervereniging bestaat uit het bestuur van de OV en alle ouders van de school. Het bestuur van de OV voert op vrijwillige basis alle activiteiten uit. De Oudervereniging doet graag een beroep op de ouders bij activiteiten waar dat nodig is. Ook staan wij altijd open voor suggesties en leuke ideeën.


Wilt u meer weten over de OV? Neem dan contact op met de voorzitter van de Oudervereniging via e-mail: ORvoorzitter@vesterhavet.nl