Uw kind is welkom
Bent u op zoek naar een basisschool voor uw zoon of dochter?  Op deze website kunt u al een heleboel informatie over onze school vinden. Maar het kiezen van een school voor uw zoon of dochter, doet u ook op gevoel. Om een duidelijk beeld te krijgen van Vesterhavet nodigen we u uit om een afspraak te maken voor een informatiegesprek.
Tijdens dit gesprek krijgt u een toelichting op de werkwijze en de aspecten die ons onderscheiden van andere scholen. Daarna volgt een rondleiding waarin u de sfeer in de school kunt ervaren. Uiteraard is er dan ook de gelegenheid om vragen te stellen.
Na afloop van dit gesprek en de rondleiding krijgt u de papieren versie van de schoolgids en een aanmeldingsformulier mee.

De volgende fase staat beschreven onder het kopje aanmeldprocedure.

Ongeveer zes weken voordat uw zoon of dochter 4 jaar wordt, nodigen we u uit voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht.
In de periode tussen het kennismakingsgesprek en het moment dat uw kind de school gaat bezoeken mag uw kind 5 dagdelen komen wennen in de klas. De afspraken voor het wennen zullen tijdens het gesprek worden gemaakt.

Komt uw kind van een andere basisschool? Dan zal er contact gezocht worden met die school voor informatie. Vaak nodigen we uw kind uit om één of meerdere keren te komen meedraaien. Er vindt overdracht plaats tussen onze school en de vorige school.
CBS Vesterhavet