Onze school werkt graag samen met ouders en wil daarbij zo laagdrempelig mogelijk zijn. Als ouder kunt u op diverse wijzen participeren binnen de school.

Wilt u inhoudelijk meedenken over het schoolbeleid dan kan dat via de Medezeggenschapsraad. Als u wilt bijdragen aan bijvoorbeeld de organisatie van onze schoolactiviteiten en feesten dan kan dat via de Oudervereniging.

Wilt u liever meer op groepsniveau de leerkracht ondersteunen dan kunt u zich opgeven voor het helpen bij allerlei incidentele activiteiten die wij organiseren, van feesten tot sportdagen en van knutselactiviteiten tot schoolreisjes.

Wij zijn erg blij met de ouderparticipatie op school!