Brede School Bornholm


Het bruisend hart van de wijk Bornholm

De Brede school Bornholm (BsB) wil het bruisend hart zijn van Bornholm, daar waar kinderen van 0 tot 13 jaar gelijke kansen krijgen en zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Waarom een Brede school Bornholm?
De Brede school Bornholm heeft als doel een meerwaarde te zijn voor alle samenwerkende partners in de wijk. Gezamenlijk zorgen zij er voor dat uw kinderen verantwoord overgaan van de kinderopvang naar de basisscholen, en bewerkstelligen zij een nauwe samenwerking tussen de BSO en de basisscholen. Hierbij ligt de aandacht zowel op het leer- als op het zorggebied.
De talenten die aanwezig zijn, worden zo goed mogelijk benut en we leggen met elkaar de verbinding naar de wijk Bornholm om deze voor u als inwoners zo hecht mogelijk te maken.
De Brede school Bornholm heeft de laatste jaren een stevige basis gelegd. Deze groei heeft voor een groot deel achter de schermen plaats gevonden, maar leest u ook per kwartaal in de brochure naschoolse activiteiten. Zij biedt u als ouders voor uw kind(eren) een volledig pakket aan activiteiten, ondersteuning, sport en cultuur.
 
Op de site www.bredeschoolbornholm.nl leest u de laatste ontwikkelingen voor uw kind(eren) en daarbij de activiteiten in de brochure naschools aanbod. Ook kunt u uw kind(eren) hiervoor via deze site opgeven. Via de vrolijke vingers klikt u door naar de zes partners, te weten:
RKBS Klippeholm, Sterrenschool Bikube en CBS Vesterhavet
Kinderopvangdiensten Kindcentrum Bornholm, Smallsteps Otje en de BSO ’t Bijtje SOKS.
 
Wilt u meer weten, uw mening en /of ideeën doorgeven, klikt u dan op de aangegeven site op ‘contact’ en stuurt u ons een bericht. U kunt vanzelfsprekend ook met uw vragen / opmerkingen terecht bij de directeur van de school, waarop uw kind(eren) zit of bij een van de kinderopvangdiensten.
 
                                        Er volgt altijd een actie op uw reactie!
  
Brede school Bornholm