Passend Onderwijs


Passend onderwijs in 3 minuten

Inmiddels is de invoering van de Wet Passend onderwijs drie schooljaren geleden en zijn wij tevreden over de resultaten. In grote lijnen betekent de nieuwe Wet, dat ieder kind recht op onderwijs heeft, dat het beste aansluit bij zijn of haar mogelijkheden. Dit betekent zoveel mogelijk maatwerk! Het maken van maatwerk kan heel divers zijn. Het kan gaan om ondersteuning van een kind, ondersteuning in de klas, ondersteuning in de thuissituatie en alle mogelijk denkbare combinaties hiervan. De enorme diversiteit aan ondersteuningsvragen en ondersteuningsvarianten zorgt ervoor, dat binnen het samenwerkingsverband Haarlemmermeer de driehoek ouder - leerkracht - kind (kerntriade) centraal staat in het bespreken van de vraag (of vragen) en de daarbij passende ondersteuning. Uitgangspunt hierbij is, dat de ondersteuning zoveel mogelijk wordt aangeboden op de plek, waar deze nodig is. Dit kan ook betekenen dat er ondersteuning van externe partijen gewenst is.